Realizace optického propoje ve společnosti Plastik HT a.s.