MĚŘENÍ TĚLESNÉ TEPLOTY KAMEROU

Nabízíme instalaci systém automatického měření tělesné teploty s alarmovým výstupem.  K měření slouží termokamera se záznamem, která je schopna během jedné vteřiny detekovat teplotu procházejícího člověka s rozlišením až +- 0,3°C .

V systému se nastaví hodnota tělesné teploty, při které se spustí varování obsluze nebo vzdáleně na mobilní telefon či email.  Zároveň lze automaticky přes kontaktní výstup kamery zablokovat turniket nebo vstupní dveře do objektu v případě, že kamera detekovala osobu se zvýšenou teplotou.

  •  automatické blokování vstupu do budovy
  •  kamera se zaměřuje na oblast obličeje a proto je odolná proti falešným poplachům jako  například horký nápoj v ruce a pod.