Realizaci automatické závory na stavbě rekonstrukce nemocnice v Jičíně