IMAG1677.jpg

Vjezdová staveništní závora s možností dálkového dohledu z jiné buňky ostrahy.